Beate Espelund

Ferdig utdannet sykepleier i 2002

Har jobbet ved sykehjem, på aldershjem og en kort stund i hjemmesykepleie. Tatt videreutdanning innen aldring og eldreomsorg.

Etter endt fotterapeututdanning våren 2017 startet opp Beate`s fotklinikk, og er i dag under samme tak som Havbrisen fotklinikk.

Å komme i gang og få brukt det en har lært er en spennende prosess, og ser frem til å lære enda mer. Faglig oppdatering og søken etter ny kunnskap vil ha stort fokus i fremtiden.

Det har blitt følgene kurs, da faglig oppdatering er viktig for meg

Kurs jeg har tatt

Filt og silikon del 1

Neglekorrigering

Hygiene og smittevern kurs

Sår behandling på ben og føtter